Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προγράμματα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020
Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019 – 2020” στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο.
Περισσότερα
ΕΥΔΟΞΟΣ – Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2019 – 2020
Περισσότερα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Περισσότερα
Ανακοίνωση θεμάτων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2019-2020
Περισσότερα
Σημαντική ενημέρωση χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Περισσότερα
Ψηφιακές υπηρεσίες για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες
Περισσότερα
Χώροι Εκπαίδευσης
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακά Συστήματα
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 2: Σήματα, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Συστήματα
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορική
Περισσότερα

Το Τμήμα

Το Τμήμα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανήκει στη Σχολή Μηχανικών με έδρα την Πάτρα. Ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 με το άρθρο 46 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019) και αποτελεί τη συνένωση των πρώην Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργήθηκε με τον ίδιο νόμο.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Ειδικότερα, το Τμήμα θεραπεύει την επιστήμη και την τεχνολογία των Ενεργειακών Συστημάτων, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, των Σημάτων, των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών, των Συστημάτων, το Λογισμικού και της Πληροφορικής, σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το Τμήμα προσφέρει τρείς (3) κύκλους σπουδών:

  • Στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) έχει αιτηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων (αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου). Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων και τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κύκλοι σπουδών) διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, οι οποίες είναι:
  • Στον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης), το Τμήμα προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών», το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς /περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.
  • Στον τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές), το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα είτε αποκλειστικά είτε ευρύτερα, σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα.

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος έχουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα υλοποιώντας ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα μέσα από θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια.