Διεύθυνση

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1

TK 263 34, Κουκούλι, Πάτρα

Χάρτης