Βασίλης Καψάλης

Καθηγητής

Ο Βασίλης Καψάλης απέκτησε Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην περιοχή των πρωτοκόλλων προσπέλασης πραγματικού χρόνου, κατά τα έτη 1990 και 1994, αντίστοιχα.

Από το 1996 μέχρι το 1999 εργάσθηκε στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝ.ΒΙ.Τ.), ενώ από το 1999 μέχρι το 2007 εργάσθηκε ως ερευνητής (Δ’ και Γ’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).

Από το 2007 διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής (2014) και Καθηγητής (2019) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο τις τεχνολογίες δικτύων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Από το 2005 διδάσκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη μεταπτυχιακή ενότητα «Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Υπολογιστών». Κατά το διάστημα αυτό έχει επιβλέψει ένα μεγάλο αριθμό διπλωματικών εργασιών.

Από το 2019 είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικών ομάδων σε ένα μεγάλο αριθμό ελληνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενα που εμπίπτουν στις περιοχές των βιομηχανικών και κτιριακών δικτύων, τηλεϊατρικής, τηλεματικής, διαχείρισης στόλων οχημάτων καθώς επίσης και διαχείρισης ενέργειας μεγάλης κλίμακας μέσω του Διαδικτύου.

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σχεδίαση πρωτοκόλλων προσπέλασης για δίκτυα πραγματικού χρόνου, τις τεχνολογίες και υπηρεσίες του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), τις προηγμένες υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης (απόκριση ζήτησης) στο πλαίσιο των ευφυών ενεργειακών δικτύων (smart grids), την κατανεμημένη αποθήκευση ενέργειας, καθώς επίσης και την εφαρμογή τεχνολογιών του διαδικτύου της ενέργειας (IoE).

Έχει συγγράψει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, σημειώσεις διδασκαλίας και τεχνικές εκθέσεις στις προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές και έχει λάβει περισσότερες από 400 ετεροαναφορές στο έργο του.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πρωτόκολλα προσπέλασης για δίκτυα πραγματικού χρόνου
  • Τεχνολογίες και υπηρεσίες του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT)
  • Προηγμένες υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης (απόκριση ζήτησης) στο πλαίσιο των ευφυών ενεργειακών δικτύων (smart grids)
  • Κατανεμημένη αποθήκευση ενέργειας
  • Διαδίκτυο της ενέργειας (IoE)

Πληροφορίες

Ώρες Γραφείου

  • Δευτέρα, 13:00-14:00
  • Τετάρτη, 12:00-13:00