Βασίλης Καψάλης

Καθηγητής

Ο Καθηγητής Βασίλης Καψάλης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην περιοχή των πρωτοκόλλων προσπέλασης πραγματικού χρόνου.

Από το 1996 μέχρι το 1999 εργάσθηκε στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝ.ΒΙ.Τ.), ενώ από το 1999 μέχρι το 2007 εργάσθηκε ως ερευνητής (Δ’ και Γ’ βαθμίδας) στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).

Από το 2007 διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής (2014) και Καθηγητής (2019) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο τις τεχνολογίες δικτύων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Από το 2005 είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), διδάσκοντας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα».

Από το 2019 είναι καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ερευνητικών ομάδων σε ένα μεγάλο αριθμό (23) ελληνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενα που εμπίπτουν στις περιοχές των βιομηχανικών και κτιριακών δικτύων, τηλεϊατρικής, τηλεματικής, διαχείρισης στόλων οχημάτων καθώς επίσης και διαχείρισης ενέργειας μεγάλης κλίμακας μέσω του διαδικτύου.

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πρωτόκολλα προσπέλασης για δίκτυα πραγματικού χρόνου, τεχνολογίες και υπηρεσίες του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), καθώς επίσης και προηγμένες υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης (απόκριση ζήτησης) στο πλαίσιο των ευφυών ενεργειακών δικτύων (smart grids). Έχει συγγράψει 32 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια διεθνούς κύρους και έχει λάβει περισσότερες από 300 αναφορές στο έργο του.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πρωτόκολλα προσπέλασης για δίκτυα πραγματικού χρόνου
  • Τεχνολογίες και υπηρεσίες του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT)
  • Προηγμένες υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης (απόκριση ζήτησης) στο πλαίσιο των ευφυών ενεργειακών δικτύων (smart grids).

Πληροφορίες