Νέα εικόνα bitmap1 – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Ιωάννης Κούγιας

Καθηγητής

Ο Δρ. Κούγιας Ιωάννης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Έλαβε το βασικό του πτυχίο (B.Sc.) από το Memorial University of NFLD, Canada, το μεταπτυχιακό του (M.A.) από το York University of Toronto, Canada και το Διδακτορικό του (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην εφαρμοσμένη μαθηματική ανάλυση, διαφορικές και ολοκληρωτικές εξισώσεις, καθώς επίσης και σε σύγχρονες μεθόδους διδακτικής των μαθηματικών και συναφών αντικειμένων, διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

Έχει διδάξει: Γενικά και Ανώτερα Μαθηματικά, Στατιστική Επιχειρήσεων, Πιθανοθεωρία, Στατιστική & Συνδυαστική Ανάλυση, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Μαθηματικό Λογισμό, Γραμμική Άλγεβρα και Διαφορικές Εξισώσεις σε τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Μεσολογγίου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και π. Πανεπιστήμιο Αγρινίου.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προϊστάμενος του Τμήματος Αυτοματισμού του π. Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ του π. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εφαρμοσμένη Μαθηματική Ανάλυση
  • Διαφορικές Εξισώσεις
  • Νέες Μέθοδοι Διδακτικής με Έμφαση στα Μαθηματικά
  • Διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων

Πληροφορίες

Ώρες Γραφείου

  • Δευτέρα, 13:00-14:00
  • Τετάρτη, 13:00-14:00