Ηλίας Σταθάτος

Καθηγητής

Ο καθηγητής Ηλίας Σταθάτος γεννήθηκε το 1968 στην Πάτρα. Έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών ενώ το Διδακτορικό του από την Πολυτεχνική Σχολή επίσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο καθηγητής Η. Σταθάτος ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati (Ohio State) στις Η.Π.Α. στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Την περίοδο 2008-2010 ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Πάτρας.

Ο Η. Σταθάτος είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και προηγμένων υλικών και έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με δείκτη απήχησης, εννέα (9) διεθνείς (Κίνα, Αμερική, Ολλανδία) και εθνικές πατέντες και έξι (6) κεφάλαια σε βιβλία τα οποία αναγνωρίζονται από περισσότερες από 7100 αναφορές (συντελεστής h = 41).

Είναι κύριος ερευνητής σε περισσότερες από 25 χρηματοδοτούμενες προτάσεις από διεθνείς και εθνικούς πόρους. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 συνέδρια με πολλές προσκεκλημένες ομιλίες. Είναι κριτής σε πολυάριθμα διεθνή περιοδικά (> 50) και Section Editor in Chief στο “Optoelectronics” of “Electronics” Journal (MDPI). Επίσης είναι μέλος συντακτικού συμβουλίου για τα περιοδικά “Molecules” Photochemistry Section και “Nanomaterials” Journal (MDPI), στο “Journal of Advanced Oxidation Technologies”, στο “Materials Science for Semiconductor Processing (Elsevier)”, “International Journal of Photoenergy (Hindawi publishing)” και έχει παρουσία στην Most Cited author list “Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators” 2020/2021 (Stanford University)

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ηλιακά κύτταρα τρίτης γενιάς και στον χαρακτηρισμό τους. Συγκεκριμένα, ο Η. Σταθάτος ενδιαφέρεται για τη μετατροπή της Ηλιακής Ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φωτοευαισθητοποιημένα, με χρωστικές, κβαντικές τελείες αλλά και από περοβσκίτη ηλιακά κύτταρα που χρησιμοποιούν νανοδομημένα υλικά. Επιπλέον, ο Η. Σταθάτος ασχολείται με συγκεντρωτές ηλιακής ακτινοβολίας για την αύξηση της απόδοσης των συμβατικών ΦΒ στοιχείων όπως επίσης και με ηλεκτροχρωμικά υλικά για την εφαρμογή τους σε έξυπνα παράθυρα. Τέλος ενδιαφέρεται για τη σύνθεση νέων φωτοκαταλυτών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φωτοβολταϊκά στοιχεία τρίτης και τέταρτης γενιάς βασισμένα σε νανοσύνθετους ημιαγωγούς ευαισθητοποιημένους με χρωστικές, Κβαντικές τελείες και περοβσκίτες
  • Συγκεντρωτές ηλιακής ακτινοβολίας
  • Ηλεκτροχρωμικά και Φωτοκαταλυτικά Υλικά

Πληροφορίες

Ώρες Γραφείου

  • Τετάρτη 10.00 - 11.00
  • Πέμπτη 9.00 - 11.00